Privacy policy

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

CO TO SĄ PLIKI COOKIE I DLACZEGO ICH UŻYWAMY?

Pliki cookie są to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze przez odwiedzane strony internetowe i/lub aplikacje. Pliki cookie pozwalają użytkownikom korzystać z pełni funkcjonalności naszej witryny internetowej.

Używamy plików cookie, aby:

    • Zapamiętywać dane logowania użytkownika.

    • Identyfikować użytkownika podczas logowania na naszej witrynie internetowej.

    • Zbierać dane analityczne, takie jak liczby odwiedzających nasze witryny internetowe oraz dowiedzieć się, które strony w naszej witrynie są najczęściej odwiedzane. Zebrane dane analityczne wykorzystujemy do celów marketingowych.

    • Sprawdzać, czy nasi klienci i goście bez problemów dostosowują się do zmian, które wprowadzamy na naszej witrynie internetowej.

Pliki cookie pozwalają nam zbierać informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny. Jest w nich przechowywany jedynie unikatowy identyfikator sesji, który pozwala nam odtworzyć profil użytkownika oraz preferencje przydatne podczas następnej wizyty użytkownika na naszej witrynie.


JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIE UŻYWAMY?

Używamy plików cookie należących do następujących kategorii:


Kategoria 1: Niezbędne pliki cookie

Dzięki tym plikom cookie użytkownik ma możliwość korzystania z naszych witryn oraz ich zabezpieczonych obszarów. Bez nich korzystanie z poszczególnych funkcji na naszych witrynach może być niemożliwe. Bardziej spersonalizowana obsługa odwiedzających możliwa jest dzięki plikom cookie dotyczącym funkcjonalności. Przechowują one takie dane jak nazwa użytkownika, dzięki czemu podczas kolejnej wizyty nie ma potrzeby ponownego ich wpisywania. Informacje zapisywane w tych plikach cookie są anonimowe. Nie mają one możliwości śledzenia aktywności użytkownika na innych witrynach.


Kategoria 2: Pliki cookie dotyczące sposobu korzystania z witryny

Pliki cookie gromadzą informacje o tym w jaki sposób użytkownik korzysta z naszych witryn, dzięki czemu możemy je ciągle udoskonalać. Zapisujemy w nich głównie informacje o najczęściej odwiedzanych stronach oraz o ewentualnych komunikatach o błędach. 

    • Google Analytics (Universal): do sprawdzania aktywności odwiedzających oraz monitorowania działania naszych witryn internetowych wykorzystujemy Google Universal Analytics. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosowywać nasze witryny oraz ich treści do oczekiwań użytkowników. Więcej informacji można uzyskać w polityce Google Analytics


Kategoria 3: Targetowane/reklamowe pliki cookie

Nasza firma oraz obsługujący ją usługodawcy mogą wykorzystywać reklamowe pliki cookie do dostarczania reklam, które według nas mogą być zgodne z zainteresowaniami użytkownika oraz dla niego istotne.

Możemy na przykład wykorzystywać targetowane lub reklamowe pliki cookie w celu dostosowania reklam i treści wyświetlanych na naszych witrynach użytkownikowi w celu pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych.

    • Google Adwords (Remarketing): do gromadzenia danych o aktywności użytkownika w naszych witrynach wykorzystujemy pliki cookie Google Adwords Remarketing,

Pliki cookie Google Adwords są wykorzystywane do dostosowywania treści i reklam wyświetlanych użytkownikowi na naszych witrynach internetowych. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie dostarczać użytkownikom trafne reklamy naszych produktów oraz poprawić doświadczenia klientów w trakcie korzystania z naszych witryn internetowych. 

Pliki te mogą przechowywać informacje o fakcie, że witryna internetowa została odwiedzona z określonego urządzenia, a także przekazywać tego rodzaju dane partnerom reklamowym. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na używanie tych plików cookie, nie będzie otrzymywał informacji reklamowych. W dalszym ciągu będzie mógł korzystać z Serwisu. Zmiany ustawień personalizacji reklam można dokonać w Ustawieniach Reklam Google.


Korzystając z narzędzi Google AdWords, prezentujemy naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce może zostać wyświetlona nasza reklama. W ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google, na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookie w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.


JAK ZARZĄDZAĆ USTAWIENIAMI DOTYCZĄCYMI PLIKÓW COOKIE?

W celu zapewnienia najwyższej jakości korzystania z naszych witryn internetowych oraz dostępu do pełni funkcjonalności, zalecamy zaakceptowanie wszystkich plików cookie. Można jednak zrezygnować z każdej kategorii plików cookie (z wyjątkiem tych niezbędnych), klikając przycisk „ustawienia plików cookie”.


Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookie

Poniżej dostępne są szczegółowe instrukcje dotyczące zmiany warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację ustawień w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

    • Microsoft Internet Explorer

    • Mozilla Firefox

    • Google Chrome

    • Opera

    • SafariOchrona danych osobowych

W związku z faktem, iż od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Novatek”), jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe, niniejszym informuje Państwa o nowych przepisach oraz obowiązkach i uprawnieniach z nich wynikających.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Novatek Green Energy Sp. z o.o.

Administratorem Danych Osobowych jest:

Novatek Green Energy Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Lubomirskiego 20, 31-509 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr. KRS 0000341850, NIP: 945-213-32-82, REGON: 121020807.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora:

  1. w celu realizacji zawartej umowy;
  2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaż i marketingu bezpośredniego;
  3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  4. na podstawie zgody – wyłącznie w celach wskazanych w treści udzielonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionego celu Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego państwowego organu ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcą danych będzie Novatek Green Energy Sp. z o.o. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich Umów zawartych z Administratorem.